Idéseminarium kring produktutveckling

Idéseminarium kring produktutveckling,design och formbestämning

Tunga fordon har arrangerat två idéseminarier. På seminarierna deltog tunga fordonsgruppen, SweSurf(Swedish Surface Designers Network) och campusi12.

SweSurf är ett kunskapsnätverk för alla som har formbestämning/ytmodellering som huvudsakligt arbetsfält som kan stötta företag vid produktutveckling. De finns med i tunga fordons referensgrupp för Agendaprojektet.

Deltagare i idéseminariet 10/10 -12 på Campusi12 i Eksjö. Från vänster: Thomas Arnell innoqlura, Conny Larsson Campusi12, Erik Mohlin Campusi12, Marcus Koggdal Volvo CE, Alexander Airosto Tunga fordon, Jörgen Lindgren Dynapac, Fredrik Wandebäck Swerea IVF.

Deltagare i idéseminariet 17/1 -13 på Gremo i Ätran. Från vänster: Dag Holmgren, DH design; Thomas Larsson, Gremo; Thomas Arnell, Campusi12/Jönköpings högskola; Conny Larsson Campusi12; Elisabeth Flygt, Tunga fordon/Glafo; Erik Mohlin Campusi12; Martin Nilsson, Kärcher-Belos; Jonas Lindholm, Dasa Control Systems och Anders M Johansson, Gremo.