Agendaprojekt

Agendaprojekt: Nationell samling för arbetsmaskiner

Tunga Fordon har fått ett nytt VINNOVA-projekt beviljat. Projektet har som mål att ta fram en agenda som beskriver de utmaningar som finns för olika typer av arbetsmaskiner. Fokus- och styrkeområden ska identifieras som verktyg för utveckling av branschen.

Projektet initieras under hösten 2012 och kommer pågå till mars 2013.

Slutrapport – sammanfattning

Fordonsindustrin är ett svenskt styrkeområde. Föreningen Tunga fordon organiserar gemensam utveckling för företag som tillverkar utrustning för tung materialhantering, entreprenadmaskiner och skogsmaskiner.

Tunga fordon ska utifrån sitt program för teknikutveckling och innovation utveckla gränsöverskridande samarbeten med industri, akademi och andra forskningsinstitutioner för att identifiera och etablera en gemensam agenda för utveckling och innovation där målbilderna hos de olika aktörerna löper samman.

Den strategiska forsknings- och innovationsagendan ska ligga till grund för att konkretisera ett strategiskt innovationsprogram. Detta ska leda till att Tunga fordon och övriga medverkande bidrar till att utveckla och förnya ett svenskt industriellt styrkeområde – industrin för arbetsfordon.

Tunga fordon och dess medlemmar har varit en bra utgångspunkt för att definiera en forsknings- och innovationsagenda. Relativt få men stora företag har liknande utvecklingsbehov. Arbetet har kunnat gå på djupet i de utvecklingsfrågor som medlemsföretagen står inför. Men trots en stor omsättning så matchar det inte de krav på nationell samling och volym som finns på ett strategiskt innovationsområde.

Denna studie visar att det finns andra företagskluster, grupperingar och enskilda företag som har snarlika utvecklingsbehov. Var och en av dessa har inte enskilt de nödvändiga resurserna att genomföra utvecklingsarbetet, men de har redan befintliga nätverk för forskning och innovation, samt industriella kontakter som underlättar integration och utveckling.

När vi kraftsamlar denna unika kompetens så bildar vi tillsammans ett strategiskt innovationsområde.

Här kan du ladda ner slutrapporten.

Deltagande företag och organisationer

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Dynapac, Linnéuniversitet, Cargotec, SweSurf och Campus i12, VOLVO CE, Telematics Valley, Rottne industri, Svenskt hybridfordonscentrum (SHC), Designhögskolan Umeå, Semcon, SMP Svensk Maskinprovning och DASA Control Systems

Fortsatt arbete – är du intresserad av att vara med?

Tunga fordon har gått vidare och ansökt om fortsättning i VINNOVAs Strategiska innovationsområdesprogram (SIO). Skulle du eller din organisation vara intresserade av att delta i projektet så är ni välkomna att kontakta Tunga fordon för ytterligare information.