Besök hybridmässa Tokyo

Fokus hybridisering vid besök på EV JAPAN 5th EV & HEV Drive System Technology Expo, Tokyo, Japan

I Tunga fordons agendaprojekt ingår effektivare energisystem som ett prioriterat teknikområde. Genom de kontakter som etablerades med Connected Vehicle i Detroit fick Tunga fordon en inbjudan att besöka Asiens största mässa inom elbils- och elhybridsystemteknologi ”EV JAPAN 5th EV & HEV Drive System Technology Expo” i Tokyo.

Inför besöket identifierades tre huvudfrågeställningar:

  • Hur är fördelningen mellan de olika teknikerna inom hybridiseringsområdena och har man identifierat specifika styrkeområden inom dessa?
  • Hur viktigt är underleverantörsnätverket jämfört med intern utveckling då det gäller hybridkoncept?
  • Hur långt har de asiatiska tillverkarna kommit i processen och vad har de fokuserat på?

Mässa och seminarium
Mässan gav möjlighet till diskussion med de asiatiska utställarna som visade det senaste inom hybridiseringsområdet vilket gav ytterligare ett internationellt perspektiv i Agendaprojektet. Samtidigt kunde vi ta del av åt vilket håll tekniken utvecklas, vad som prioriteras och hur fördelningen ser ut inom respektive teknikområde. På plats deltog vi också i ett seminarium där man jämförde och diskuterade förutsättningarna för, och de krav som finns för, att kunna hybridisera en arbetsmaskin.

EV JAPAN 5th EV & HEV Drive System Technology Expo är Asiens största mässa för elbils- och elhybridsystemteknologi.

På plats visades exempel på, och diskuterades kring, de olika komponenternas funktion och verkan i ett hybridsystem.

Besök hos underleverantör Ginvanix Electronics, Tokyo
Vi fick även tillfälle att besöka ett företag som tillverkar induktorer till de företag som tar fram hybridiserade maskiner. Där gick vi en rundvandring i deras produktion och testlabb och fick reda på hur de jobbar tillsammans med OEM-företagen. Diskussioner fördes också kring fördelarna med ett starkt underleverantörsnätverk där många små, men specialiserade, underleverantörer bidrar till teknikutvecklingen.