Verksamhet

Nedan ges några exempel från verksamheten i föreningen Tunga fordon de senaste åren.

Projekt

SE Hinder – Sensorer för Hinderdetektion inom området arbetsmaskiner (VINNOVA)
– Intelligenta glas i förarhytter för ökad komfort och produktivitet (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
– Slutredovisning – Samverkansplattform för integration och automation av arbetsmaskiner (VINNOVA)
– Utveckling av värdekedjan och konkurrenskraften för arbetsmaskiner – UVKA (Regionförbundet södra Småland)
– Förstudie – vision av framtidens förarhytter (Regionförbundet södra Småland)
– Agendaprojektet (VINNOVA)
– Modell för leverantörsutveckling (VINNOVA)
– Leverantörsutveckling – Dynamik i småländska kluster – DISK (EU:s regionala strukturfondsprogram, Regionförbundet södra Småland, Linnéuniversitetet)
– Tunga fordon – minskad bränsleförbrukning och lägre emissioner med hybridteknologi (medlemsföretag, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Chalmers)
– Kranstyrning (medlemsföretag, Sparbanksstiftelsen Kronan)
– Robust IQ – Robusta Intelligenta Produkter (VINNOVA, Jönköpings tekniska högskola)
– Regionalt klusterprogram (Tillväxtverket, Ljungby kommun, medlemsföretag)
– Pilotprojekt Tunga fordon regionalt styrkeområde (VINNOVA)
– Beröringsfri diametermätning i skördare – utveckling av skräpreducerande skydd

Seminarier & utbildning

Seminarier genomförs som hel- eller halvdagar på de teman som medlemmarna prioriterar.

Några exempel
– Hydraulikutbildning
– Alternativa bränslen
– Idéseminarium produktutveckling,design och formbestämning
– Temadag hybriddrivsystem
– Hybridisering
– FoU-seminarium – inspiration från design för rymdfarkoster med Umbilical Design
– Lönsamma affärer baserade på nya idéer – från förbrukning av ändliga, till förnybara, resurser

Dialoggrupper

Dialoggrupp är en metod som används för kunskapsutveckling. Man träffas i grupp kring ett tema, gärna i kombination med en föreläsning och/eller studiebesök. Därefter implementerar deltagarna den nya kunskapen i sina egna företag. Vi använder den här metoden för att snabbt ta till oss ny intressant kunskap eller diskutera gemensamma problem.

Några exempel:
– Vibrationer
– Hydraulik
– Organisk ytbehandling
– Montering
– Emission
– Logistik
– Elektronik
– Hytter
– Produktionsutvecklingsprocesser
– Inköp
– Reservdelar/eftermarknad
– Lagerhantering