Besök hos Connected Vehicle, Detroit

Tunga fordons besök hos Connected Vehicle, Detroit

I Tunga fordons agendaprojekt ingår telematik som ett prioriterat teknikområde. Genom de kontakter som har etablerats med Telematics Valley i Göteborg fick Tunga fordon en inbjudan att besöka Connected Vehicle och dess partners i Detroit. Connected Vehicle är en organisation som samordnar aktörer inom telematik i USA.

Inför besöket identifierade Tunga fordon fyra huvudfrågeställningar:
•   Hur ser processen ut mellan akademi, statliga aktörer och näringsliv?
•   Vilka projekt har man drivit inom telematik?
•   Finns det några internationella relationer?
•   Vilka är de största telematikföretagen i området och har någon utav dessa arbetat med tunga fordon?

Center for Automotive Research

Besök genomfördes på Center for Automotive Research (CAR), som har till uppgift att forska om viktiga frågor som rör den framtida inriktningen av den globala fordonsindustrin. Där fick vi höra om deras arbete med olika projekt och hur organisationen jobbar med myndigheter och näringsliv. På plats fördes även diskussioner med representanter ifrån det lokala näringslivet.

Connected Vehicle Proving Center

Vi hade även möjlighet att besöka Connected Vehicle Proving Center (CVPC). Där gick vi en rundvandring i deras labb och vi diskuterade deras sätt att samverka på nationell nivå med olika myndigheter och företag för att stärka den internationella konkurrenskraften. Vi fick även ta del av deras arbete kring teknikutveckling inom ITS (Intelligent Transportation Systems).

Michigan Institut of Technology

Avslutningsvis så besöktes Michigan Institut of Technology. Där gavs projektexempel på GPS-plottning, autonoma fordon och vi blev även informerade om ett statligt finansierat projekt på 23 miljoner dollar som rörde fordon till fordon kommunikation.

Besök på Connected Vehicle Proving Center (CVPC) i deras test- och labbmiljö.