Om oss

Bakgrund

I södra Sverige finns det ett framgångsrikt kluster av företag. De gick samman i föreningen Tunga fordon 2006. Det typiska medlemsföretaget tillverkar fordon i små serier med avancerad teknik och en mycket hög grad av kundanpassning. De är verksamma inom branscherna skog, entreprenad och tung materialhantering. Fordon från södra Sverige skapar värde över hela jorden. De är kända för sin kvalitet och uthållighet.

Syfte

Föreningens syfte är att stärka medlemsföretagens långsiktiga tillväxt och lönsamhet genom samverkan och säkerställande av kompetens. Föreningen bidrar till en innovativ tillväxtmiljö för företagen i föreningen. Genom samverkan med forskning och samhälle ska föreningen bidra till medlemmarnas internationella konkurrenskraft och förmåga att bidra till hållbar tillväxt.

Aktiviteter

Föreningen genomför kontinuerligt olika aktiviteter. De syftar alla till att driva utvecklingen av tunga fordon framåt och skapa förutsättningar för en lärandeprocess.

Aktiviteterna består främst av utbildning, seminarier, dialoggrupper för erfarenhetsutbyte samt olika gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt. Alla aktiviteter utgår från företagens önskemål och behov.

Föreningen arbetar med områden som skapar konkurrensfördelar, t.ex. teknisk och kommersiell omvärldsbevakning, produktutveckling, produktionsutveckling, inköps-, logistik- och leverantörsutveckling, affärsutveckling och kompetensförsörjning. Aktuella fokusområden är minskad bränsleförbrukning, lägre emissioner och förarmiljö.

En viktig uppgift för föreningen är att föra fram företagens behov till olika aktörer inom högre utbildning och forskning.

Prenumerera på Tunga fordons nyhetsbrev

Fyra gånger om året publicerar vi ett nyhetsbrev med senaste nytt. Skicka in din e-postadress till oss så får du vårt nyhetsbrev framöver.

Drift

Tunga fordon drivs av RISE på uppdrag av dess medlemmar. RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Läs mer på www.ri.se


Nyhetsbrev

 • 2012: Tunga fordons styrelse, Fires in Vehicles, Tips på nyhetsbrev, Smartare elektroniksystem, Triple F, Presentation REH2 och Fossilfri bygglogistik samt workshop, WEBLEARN- fortbildning på webben, Elektrifieringsstrategin-måste smida när järnet är varmt, Världens största, Podd-tips, Framtiden går på batteri, Kraftig ökning av vindkraft, Sveriges återhämtning för COVID-19, Den hållbara hamnen, Energiforsk – serie kring vätgas, Cleancon webinarium om Emissionsfria arbetsmaskiner – upphandling, teknik och utmaningar.
 • 1901: Kalmar stod värd för årets föreningsstämma, Entreprenör då, nu och i morgon, AVL Seminarium 26 juni, Intelligent användning av artificiell intelligens – från forskning till tillämpning, Innovation i samverkan, RISE jobbar för automatiserade transportsystem, Höstens styrelsemöten för Tunga fordon äger rum den 26 september och 21 november, Kommunikationsmöte Tunga fordon, Seminarium Elektrifiering/Batterier, Mobil laddstation – workshop, Framtidens logistik, Seminarium Säkerhet i produktion och drift av elektrifierade maskiner, Eventuella studiebesök Alelion och Scania, Studiebesök Asta Zero
 • 1812: Invigning Kalmars Innovationscenter, Studiebesök Scania 31 januari, 18 juni Tunga fordons dag, Hållbarhetsseminarium, Intelligent användning av artificiell intelligens – från forskning till tillämpning, seminarium 23 januari, Projektresultat, Elektrifierings-/Batteriseminarium 7 feb, Additiv tillverkning
 • 1812: Invigning Kalmars Innovationscenter, Studiebesök Scania 31 januari, 18 juni Tunga fordons dag, Hållbarhetsseminarium, Intelligent användning av artificiell intelligens – från forskning till tillämpning, seminarium 23 januari, Projektresultat, Elektrifierings-/Batteriseminarium 7 feb, Additiv tillverkning
 • 1806: Föreningsstämma, Norrhydro, Seminarium Additiv tillverkning i september, Nya medlemmar, Säkra maskiner, Blue Move, Inspirationsresa 31 maj
 • 1712: Styrelsemöte och studiebesök i Borås, Vätgasdag, Projekt om Hinderdetektion, Kickstart-tillfälle i Kronobergs län, Eftermarknad, Nya medlemmar, Några planerade aktiviteter 2018
 • 1710: Första träff Dialoggrupp Eftermarknad; Kickstart Digitalisering; Vätgasdag; Subcontractor IoT Arena; Workshop i styrelsen; Digitala stambanan; Hållbar arbetsplats; Säkra maskiner
 • 1707: Föreningsstämma 16 juni, Program presentationer 16 juni, Produktionsutveckling, Friskare arbetsplatser, Transparent intelligens, Dag om digitalisering, Produktion2030, Dialoggrupp Eftermarknad, Elmia nov 2017, Digitalisering i leverantörskedjan, Interna workshops, Glad sommar.
 • 1704: Tunga fordons styrelse – del 3, Tunga fordons inriktning, Föreningsstämma 16 juni, Andra mötet i HR-gruppen, Projekt Big Data, Dialoggrupp Eftermarknad, Seminarium Energilagring och drift på hållbara sätt, Seminariedag Digitalisering, General Data protection Regulation GDPR.
 • 1612: Tunga fordons styrelse – del 2, Däckdag, Nollemission, Nytt spetsforskningscenter vid Linnéuniversitetet, Seminarium Förarmiljö på Volvo CE i Braås, HR-träff 16 januari, Studieresa
 • 1610: Tunga fordons styrelse – del 1; Projekt Big Data; Volvos ramstyrda dumper 50 år; Visning av utökat batteritestcenter; Batteridag; Däckseminarium; Seminarium Förarmiljö 15 nov
 • 1606: Tunga fordon dag; Avtackning av styrelseledamöter; Viktiga förändringar på gång gällande PUL; Batteridag 21 juni; Förarmiljön i fokus; Utvärderingar; SIGHT – nytt projekt; Internet of Trees; Arbetar ert företag med nollemissionsdrift?; Heldag om hydraulvätskor.
 • 1603: Genomfört projekt: TIME – Transparent Intelligent Materials for Excellence; Seminarium förarmiljö 26 maj; IT-säkerhet/juridik; Ytbehandlingsdag på Volvo; Tunga fordon – föreningsstämma 2 juni; Projekt arbetsmaskiner med nollemissionsdrift; Digitala veckan; Utbildning Digitalization and Industry 4.0; Industri 4.0 – den fjärde industriella revolutionen; Regiondagarna, Batteriseminarium; Hydraulikutbildningar; Projektsamarbete Big Data.
 • 1512: Seminarium Miljö och Emission, Transparent intelligens, Energieffektivisering, möte 11 feb, Heldag om Ytor, Hydraulikutbildningar i samarbete med Institutet för tillämpad Hydraulik ITH, Visualisering av sensordata från Tunga fordon, Studiebesök på Husqvarna Manufacturing, Internet of Trees och Inspirerande.
 • 1510: Konecranes Lifttrucks ny medlem i Tunga fordon, Seminarium Miljö och Emission, Hydraulikutbildning, Studiebesök i Helsingborgs hamn, SE Hinder – projekt beviljat av VINNOVA, Studiebesök på Husqvarna Manufacturing, kommande seminarier Ytor och Däck, Seminarium Internet of Things och Industri 4.0.
 • 1506: Ny medarbetare – Magnus Mörstam, Dialoggrupp Hydraulik – studiebesök Binol i Karlshamn, Samverkansplattform automation, Nya styrelseledamöter, Ny medlem i Tunga fordon – Teknifo, Hydraulikutbildning, Internet of Things, Utmaningsdriven innovation, Seminarium om Ytor, Emissionsseminarium.