Bli medlem

Medlemspolicy

Medlem i föreningen ska:
– Ha en anknytning till regionen
– Bedriva verksamhet som överensstämmer med föreningens ändamål
– Tillföra värde till verksamheten

Medlemsförmåner
– Tillgång till Tunga fordons unika nätverk och kanaler till universitet, forskningsinstitut och myndigheter
– Tillgång till service och tjänster som erbjuds från Tunga fordon (som teknisk och kommersiell omvärldsbevakning, stödjande aktiviteter för produktutveckling, produktionsutveckling, inköps-, logistik- och leverantörsutveckling och affärsutveckling)
– Deltagande i arbets- och dialoggrupper
– Reducerad eller ingen avgift på kompetenshöjande aktiviteter som seminarier, workshops och andra arrangemang av Tunga fordon
– Rätt att använda logotyp och namnet Tunga fordon i egen marknadsföring så länge det ligger i linje med föreningens uppdrag, syfte och mål, se utvecklingsplanen.
– Möjlighet att medverka i gemensamma projekt och påverka Tunga fordons verksamhet

Kostnader för gemensamma FoU-projekt överenskommes separat.

Bli medlem
Om du är intresserad av föreningens verksamhet kontakta verksamhetschef Karin Nilsson för mer information.

Organisation
Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Stämman tillsätter föreningens styrelse som leder föreningens verksamhet. Se styrelsen här.

Styrelsen handlägger och förvaltar föreningens angelägenheter och ska verka för att realisera verksamhetsmålen enligt stämmans beslut.

Styrelsen beslutar om regler för medlemskap och antagande av nya medlemmar. Medlem betalar årlig medlems- och serviceavgift. Dessa avgifter fastställs vid ordinarie föreningsstämma efter förslag från styrelsen.

Här kan du läsa föreningens stadgar.

Här kan du läsa Tunga fordons utvecklingsplan med föreningens uppdrag, syfte och mål.