Pre-workshop Telematik

Pre-workshop Telematik 22 november 2012

Tunga fordon arrangerade en workshop kring telematik för medlemmarna ledd av Jan Unander, vd för Telematics Valley.

Presentation av Telematics Valley
Jan berättade om Telematics Valley som är en ideell förening som verkar i Europa men har sin bas i Göteborg. Föreningens medlemmar är företag och organisationer som gör affärer eller har intressen där telematik är en vital del av deras produkter eller tjänster.

Diskussioner
Efter en inledning med exempel från lastbilsvärlden drogs paralleller till tunga fordonsföretagens befintliga och möjliga telematikapplikationer.

En sak som diskuterades är behovet för t ex åkerier av standardiserad kommunikation med olika typer av fordon. Även i fordonen behöver man få till standardiserade och integrerade lösningar. Annars riskerar man att hamna i en separat, självständig, lösning för varje funktion, se bild till höger.

Ett råd från Jan är att använda telematik om man ser att det stärker kärnverksamheten. För exemplet lastbilar ligger ca 70 % av tillverkarnas vinst i eftermarknadsaffärer som t ex service och reservdelar.

Varför behövs telematik?
Vad kan vi och våra kunder få för mervärde av att vara uppkopplade? Vi skulle kunna ge bättre service, få enklare uppdateringar, erbjuda stöldskydd, addera nya funktioner, öka bränsleeffektiviteten, bevaka och optimera motoreffekt, vätskenivåer, fläktar, användning, produktivitet, spåra fel och åtgärda en del på distans och undvika driftstopp genom att ge service i precis rätt tid, varken för tidigt eller för sent.

Telematik kan vara ett verktyg för att gå uppåt i värdekedjan och vara ett stöd om man vill närma sig nya betalningsmodeller som t ex kan vara betalning i förväg, prenumeration eller betalning per användning.

Hur går vi vidare?
Deltagarna konstaterade att det är intressant att fortsätta diskussionen och se hur man skulle kunna gå vidare och få affärsnytta genom samverkan kring telematik. Det skulle kunna vara i diskussioner kring möjligheten att standardisera eller t ex att göra ett eller flera pilotprojekt kring plattformar där man sätter in telematik hos en kund som får utvärdera vad som är bra och dåligt och sedan dela erfarenheterna från detta.

Workshop i vår – var ska fokus ligga? Var med och påverka!
Tunga fordon kommer att erbjuda sina medlemmar en uppföljande workshop kring telematik någon gång i slutet av februari eller mars. Du som har önskemål på vart fokus ska ligga kontaktar Alexander Airosto, projektledare på Tunga fordon.

Lästips

Whats so great about telematics?
Telematics offer plants managers so much more than just theft detection.
Från webbplatsen TheConstructionIndex.

Kan vi etablera en gemensam lösning med starkt industristöd? Bild ur Jan Unanders presentation.