Seminarium om Hållbarhet, Föreningsstämma, Workshop Hållbara värdekedjor 8 juni 2023 – Workshop Affärsmodeller senhösten 2023, Seminarium Säkerhet 19 september 2023, Vätgas och flytande väte, Smålands skogsindustri ska skapa större synlighet för dess hållbarhet, Studiebesök SEEL Swedish Electric Transport Laboratory, Live Mölmen disputerade.

Ladda ned nyhetsbrevet här