Föreningsstämma och presentatörer, Förslag om AI-regler för tillit, Techtank Conference November 2021, Volvo Lastvagnar avslöjar tekniken bakom sina nya tunga ellastbilar, Elektromobilitet – seminarier, Föredrag med AVL, Projekt med fokus hållbarhet, Global Roadmap, Registreringsplikt arbetsmaskiner, Gasens roll i Sverige.

Ladda ned nyhetsbrevet här