Modell för leverantörsutveckling

Modell för leverantörsutveckling

Behovet av att samarbeta med sina leverantörer och styra sina utlagda processer blir allt viktigare och påverkar kvaliteten på slutprodukterna.

Föreningen Tunga fordon har under våren 2013 färdigställt självutvärderingsmodellen för underleverantörer.

Modellen lanserades vid ett seminarium i Ljungby i mitten på maj där ett större antal inbjudna underleverantörer tillsammans med OEM deltog. De fick inledningsvis möjlighet att ta del av en inspirationsföreläsning av lektor Roger Stokkedal från Linnéuniversitetet som delgav sina erfarenheter på området. Under senare delen av seminariet presenterades modellen och erfarenheter från de pilotfall som prövats under modellens framtagende diskuterades.

Presentationsmaterial från dagen: Om Tunga fordon och Differentierad servicegrad med ABC-XYZ

Om du är intresserad av att få tillgång till modellen var vänlig kontakta Karin Nilsson.

Från presentationen av modellen i Ljungby.