UVKA

Utveckling av värdekedjan och konkurrenskraften för arbetsmaskiner – UVKA

Projektet ”Utveckling av värdekedjan och konkurrenskraften för arbetsmaskiner – UVKA” syftar till att stärka internationell konkurrenskraft i den svenska fordonsindustrin genom att skapa nya nätverk och mötesplatser för olika medverkande i värdekedjan inklusive underleverantörer och FoU-aktörer.

Projektet ska bidra till att bygga upp en infrastruktur för utveckling av hela värdekedjan för arbetsfordon. Kunskapsinnehåll och värde ökas genom växande utbyten med närliggande branscher och samverkan mellan sluttillverkare och leverantörer samt starka internationella kluster och innovationsmiljöer.

Målet är att genomföra tre delprojekt:
– Delprojekt 1: Leverantörsnätverk
– Delprojekt 2: Plattform för FoU
– Delprojekt 3: Internationalisering

Syftet är att:
– Stärka innovationsmiljön för företagen, klustret och regionala samarbetspartners
– Bredda och fördjupa det strategiska nätverket regionalt, nationellt och internationellt
– Öka Tunga fordons handlingskraft, synlighet och attraktivitet
– Förstärka företagens internationella konkurrenskraft

Projektet genomfördes under perioden 2013-11-01 — 2014-12-31.

Finansiär: Regionförbundet södra Småland och föreningen Tunga fordon

Ladda hem broschyren om projektet här.