Temadag Hybriddrivsystem

Syftet med dagen var att ge en översikt av dagens elektromekaniska och hydraulmekaniska drivsystem och en insikt om vad framtida utveckling kan innebära.

Dagen innefattade presentationer och genomgångar av olika systemkoncept, egenskaper och prestanda, vad som finns tillgängligt på marknaden och fälterfarenheter. Föreläsarna kom från Chalmers, Linköpings universitet, Lunds tekniska högskola, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och Parker Hannifin AB delade med sig av erfarenheter och tester som de arbetat med.

I slutet av dagen gavs det också möjlighet att diskutera framtid och idéer med föreläsarna i en panel där frågor om hybridteknologi stod i centrum.

Föreläsningar:
– Presentation av Svenskt hybridfordonscentrum samt Drivsystem för energieffektiva tunga on-road och off-road fordon: Anders Grauers, Chalmers och Svenskt hybridfordonscentrum, SHC

– Energy Supply To Heavy Vehicles: Mats Alaküla, Lunds Tekniska Högskola och AB Volvo

– Alternativa hybrider: Petter Krus, Linköpings universitet

– En länk till information om hydrauliska hybrider för tunga fordon samt Vad har ett 65 år gammalt flygplan och framtidens hjullastare gemensamt?: Jan-Ove Palmberg, Linköpings universitet

– Avancerade hydraulmekaniska hybrider för tunga fordon: Andreas Johansson, Parker Hannifin AB

– Tunga fordon – minskad bränsleförbrukning och lägre emissioner med hybridteknologi: Lars Hoffmann, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Presentationerna:
Du som deltog i seminariet kan gå hit och logga in med lösenord som du fått per e-post så kan du ladda ned presentationerna t o m den sista juni 2012.

Det välbesökta hybriddrivseseminariet avslutades med en paneldebatt.