SP Maskiner AB i Ljungby tillverkar avverkningsaggregat till skogmaskiner och våra produkter finns i alla världsdelar där professionell skogavverkning utförs. En flexibel organisation med egen konstruktion, tillverkning och eftermarknad ser till att avverkningsaggregaten har en hög kapacitet och en stor driftsäkerhet. Högsta kvalité är en ledstjärna i företaget vilket ger våra kunder maximal produktivitet.

Hemsida: www.spmaskiner.se

Lokalisering: Ljungby