Slutredovisning samverkansprojektet, 20 maj 2015

Slutredovisning samverkansprojektet, Arlanda, 20 maj 2015

För att säkerställa konkurrenskraften hos de svenska tillverkarna av tunga arbetsmaskiner så har projektet Samverkansplattform för integration och automation av arbetsmaskiner SIAA, under ledning av Föreningen Tunga fordon tagit ett första steg mot skapandet av ett konkurrensneutralt nätverk för forskning inom automatisering av hela arbetscykeln, med fokus på sådana frågor som inte kan hanteras av en enskild aktör. Drivkrafterna för automatiseringen är främst ökad produktivitet, fordonens livslängd samt förbättrad arbetsmiljö. Det övergripande målet är att ge Sverige en ledarplats inom automatiserad körning.

Slutsatsen av dagen blev att söka finansiering för nästa fas – gemensamt arbete med ett prioriterat teknikområde för att utveckla maskinförmågan ”obstacle detection”. Detta innebär identifiering av rätt sensorer för att detektera hinder.