SE Hinder – Sensorer för Hinderdetektion

SE Hinder – Sensorer för Hinderdetektion inom området arbetsmaskiner

Hinderdetektion är en av de viktigaste funktionerna för både autonoma och manuellt styrda arbetsmaskiner. Genom att detektera och sedan undvika dessa hinder kommer säkerheten att öka både för operatören i maskinen och för människor i maskinens omgivning. Dessutom möjliggör det för grupper av autonoma fordon att interagera med varandra i en oförutsägbar miljö. Drivkrafterna och nyttan med automatisering av tunga arbetsmaskiner är främst följande:

  • Förbättrad arbetsmiljö och ökad säkerhet
  • Ökad utnyttjandegrad av maskiner och utrustning, vilket medför ökad produktivitet
  • Ökad processkontroll

Sensorutvecklingen går snabbt framåt och det är svårt och dyrt att utvärdera flera olika sensortyper. Det övergripande målet för projektet blir med utgångspunkt från genomförbarhetsstudiens resultat identifiera prisvärda, robusta sensorer för hinderdetektion som uppfyller behoven för arbetsmaskiner. Genom denna genomförbarhetsstudie kan vi ta fram en metodik och testprocedur som ett gediget förberedelsearbete för en större testverksamhet inom Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation.

Projektet genomförs tillsammans med Atlas Copco Rock Drills, Komatsu Forest och Volvo Construction Equipment mellan september 2016 och mars 2017. Övriga aktörer är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Örebro universitet, Robotdalen och Luleå universitet.