Projekt Tunga fordon

Projekt ”Tunga fordon – minskad bränsleförbrukning och lägre emissioner med hybridteknologi”

Det här forskningsprojektet genomförs i samverkan med Chalmers Energy Initiative, Cargotec, Volvo CE och SP Sveriges tekniska forskningsinstitut åren 2010 till 2012 med SP som projektledare.

Målet är att utreda driftsförhållanden, specificera krav (specifika och gemensamma) för en tänkt hybriddrivlina, utreda möjliga lösningar (befintliga på marknaden eller under utveckling) samt att bygga en demonstrator till ett representativt fordon för att verifiera valda tekniska lösningar.

Under 2011 har ett simuleringsverktyg utarbetats som ger en tänkt systemöversikt för ett tungt arbetsfordon, se figurer. Utmaningen är att med hjälp av beräkningar och algoritmer beskriva ett energisystem så att det överensstämmer med det verkliga systemet.

Arbetet kräver tvärvetenskaplig förståelse och systemkunskap inom t ex mekanik, elteknik och hydraulik. Man har också scannat marknaden för att se om det finns några färdiga lösningar till dessa tunga fordon. Kontakt togs bl.a. med BAE Systems i Örnsköldsvik med erfarenhet av att ta fram elektriska drivsystem till pansarfordon. De har utarbetat ett hybridiserat fordon ihop med LKAB.

Systemuppbyggnad av en arbetsmaskin i ett blockschema.

Systemuppbyggnad av samma arbetsmaskin sett ur ett mekaniskt perspektiv.