Intelligenta glas i förarhytter

Intelligenta glas i förarhytter för ökad komfort och produktivitet

Projektet syftar till att undersöka intresse och behov av funktionalitet i rutorna i en förarhytt på en arbetsmaskin. Detta skulle exempelvis kunna vara projicering/integrering av displayer på ändamålsenligt sätt samt möjlighet att mörklägga för att skapa en god arbetsmiljö. I båda fallen skulle man säkerligen kunna se effekter på förbättrad arbetsmiljö.

En projicering eller display på rätt ställe skonar föraren i den myckna informationsmiljön då hen ska ta kloka och snabba beslut. En skördarförare behöver inte släppa fokus utan kan hålla blicken på samma ställe. Att kunna mörklägga mot solsidan skulle vara en stor fördel. Samtidigt som hyttglaset skapar en god förarmiljö kan även besparingar göras genom minskad bränsleåtgång till klimatanläggningen.

Tunga fordons maskintillverkande företag deltog i en telefonintervju rörande hytter och de transparenta delarna i förarmiljön. Projektet var ett samarbete med Glafo, glasforskningsinstitutet. Syftet med frågorna var att skapa en samlad bild över vilka områden som företagen ansåg var viktiga och vilka utvecklingsområden som skulle kunna vara intressanta att titta närmare på.

Intervjun grundade sig på frågor kring:
– Tryckt elektronik på glas, integrerade reglage likt knappar på en instrumentbräda
– Head-up displayer
– Funktionalitet att ändra karaktär på transparenta ytor och göra dem ogenomskinliga/reflekterande
– El-uppvärmda rutor via oxidskikt

Förarmiljön är högt prioriterad av alla, där säkerhet, sikt och ergonomi är mycket viktigt. Slutsatser från telefonintervjuerna är att det finns intresse bland våra företag för områdena ovan, framförallt head-up displayer och olika funktionalitet i transparenta ytor.