Hydraulikutbildning

Utbildningsserie – hydraulikutbildning för ökad lönsamhet

Tunga fordon erbjuder medlemmarna, och i mån av plats även icke medlemmar, en modulär utbildning kring hydraulik i samverkan med Institutet för Tillämpad hydraulik, ITH under höstterminen 2016.

Här hittar du preliminära kurstillfällen. Datumen kan eventuellt komma att ändras.

Du kan antingen välja att läsa enstaka delar eller alla. Kurserna kan användas som grund för en personlig certifiering. Extra övningstillfälle inriktade på detta ges separat, se nedan.

Mer information och prisuppgift per kurs
Kontakta Magnus Mörstam, Tunga fordon, 070-888 77 65, magnus@tungafordon.com

SHEMALAGDA KURSER
Grundkurs 1* (4 dagar), 29 augusti -1 september

Kursen vänder sig till alla som arbetar inom industrin och kommer i kontakt med någon form av hydraulik. Genom denna kurs får man de grundkunskaper man behöver för att kunna diskutera och förstå hydraulik, felsöka och använda hydraulik. Kursen är inriktad för att ge tillräckliga kunskaper för certifiering.

Innehåll:
•   Fysikaliska grundstenar
•   Hydrauliska grundbegrepp
•   Hydraulsystemets uppbyggnad
•   ISO-symboler 1219:1
•   Aktiva komponenter i hydraulsystem
•   Passiva komponenter i hydraulsystem
•   Hydrauliska system och funktioner
•   Strömningslära
•   Hydraulvätskor/vätskebehandling
•   Miljö och säkerhet
•   Praktiska och teoretiska övningar

Konstruktion av hydraulik* (4 dagar), 21-24 november

Kursen vänder sig till dig som är konstruktör, ingenjör, tekniker, projektledare eller i annan befattning där goda kunskaper i hydraulik är värdefulla. Kursen är inriktad för att ge tillräckliga kunskaper för certifiering.

Innehåll:
•    Hydrauliska principer, strömningslära
•    Val och dimensionering av verkställande organ
•    Val och dimensionering av pumpar, lika konstruktionsprinciper, för- och nackdelar
•    Tryck-, flödes- och riktningsventiler, funktionsprinciper, möjligheter, begränsningar
•    Val och dimensionering av ackumulatorer
•    Övervakningsutrustning, tankar och tillbehör
•    Hydraulvätskor
•    Filtrering, renlighetskrav, val av filter, systemkonstruktion – systemuppbyggnad
•    Systemlösning komponentval
•    Värdering av olika lösningar
•    Kontroll av tryckfall och dimensionering av rörledningar
•    Krav på moderna hydraulsystem ur underhållssynpunkt
•    Grupparbete i systemkonstruktion och dimensionering
•    System med proportionell styrning
•    Slutna reglersystem med hydraulik

Underhållsteknik i Hydraulik* (3 dagar), 22-24 november

Kursen vänder sig till dig som arbetar med underhåll men även till ingenjörer, tekniker eller i annan befattning där goda kunskaper i hydraulik är värdefulla. Kursen är inriktad för att ge tillräckliga kunskaper för certifiering.

Innehåll:
•    Hydraulikunderhållets villkor
•    Typiska skador och orsaker till funktionsbortfall hos komponenter
•    Faktorer som påverkar hydraulsystemets funktion och driftsäkerhet
•    Krav och gränsvärden
•    Direkt förebyggande underhåll
•    Tillståndskontroll
•    Mätteknik – mätinstrument
•    Faktorer som påverkar driftsäkerheten
•    Förebyggande åtgärder
•    Praktiska övningar i tillståndskontroll i labb
•    Krav på hydraulsystemet ur underhållssynpunkt
•    Avhjälpande underhåll
•    Övningar i schemaläsning och systemförståelse
•    Teoretiska och praktiska övningar i logisk felsökning

Säkerhet i hydraulik (1 dag), 25 november

Kursen vänder sig till dig som arbetar med hydraulik och har behov av att kunna förstå riskerna med hydraulik och vilka regler och rutiner som finns.

Innehåll:
•    Inledning
•    Hydraulik grundprinciper, för och nackdelar ur säkerhetsaspekter
•    Risker med hydraulik
•    Att arbeta säkert med hydraulik
•    Regler, rutiner och standarder
•    Åtgärder om olyckan är framme

KURSER SOM GES PÅ BEGÄRAN
Grundkurs 2* (4 dagar)

Kursen vänder sig till dig som arbetar med hydraulsystem, installation, driftsättning, felsökning, konstruktion. Kursen är inriktad för att ge tillräckliga kunskaper för certifiering.

Innehåll:
•    Proportionalventiler
•    Principfunktioner – tekniska prestanda
•    Användningsområden – enkla konstruktionsprinciper
•    Fysikaliska jämförelser hydraulik kontra elektronik
•    Styrelektronikens huvudbyggstenar
•    Justerings- och trimningsmöjligheter
•    Reglerelektronik
•    Reglersystem
•    Uppbyggnad av reglersystem
•    Regulatorns byggstenar
•    Reglering av position, kraft, hastighet och varvtal med hydraulik
•    Hydrauliska överföringsfunktioner
•    Datorstyrd reglering
•    Mätgivare
•    Schemaläsningsövningar
•    Praktiska övningar i labb

Renhetsteknik (0,5 dag)

Kursen vänder sig till ledning, inköp, konstruktörer, godsmottagare, personal i bearbetning, montörer, städpersonal, truckförare, lagerpersonal, test- och provningspersonal, service- och underhållspersonal. I kursen behandlas grunderna om renhet och renlighet. Vad man ska tänka på och hur varje person kan göra skillnad för den slutliga renheten. Ökad renhet resulterar i ökade vinster för företaget på flera plan.

Innehåll:
•    Vikten av rena hydraulsystem
•    5S, Kaizen
•    Partikelstorlekar, samt förståelse för vad 40µm egentligen är
•    ISO 4406, ISO 4407 och NAS
•    Föroreningar, var de kommer ifrån och deras konsekvenser
•    Partikelnivåer för olika system
•    Åtgärder för renare miljö
•    Montagehall
•    Utvärdering och diskussion

Introducerande hydraulikmontering (1 dag)

Kursen vänder sig till montörer som kommer i kontakt med hydraulik som monteras i mobila eller industriella maskiner.

Innehåll:
Grundläggande handhavande, renhet och säkerhet.

*Påbyggnad mot certifiering (6 timmar)

Påbyggnad mot certifiering vänder sig till alla som har tidigare erfarenheter eller har gått en kurs och vill ha stöd och hjälp med övningar inför att man ska skriva sin certifieringstentamen.

OBS! 6 timmar per område markerat med * ovan. Rekommendationen är att skriva en tentamen per tillfälle.

Innehåll:
•    Övergripande repetition
•    Övningsuppgifter
•    Genomgång av övningsuppgifter