Förstudie – vision av framtidens förarhytter

Broschyr om resultaten

Här kan du ladda hem en broschyr som visar en del av resultaten som studenterna kom fram till i projektet.

Regionförbundet södra Småland har beviljat medel till förstudien ”Vision av framtidens förarhytter”.

Projektet pågick mellan 1 augusti 2013 och sista juni 2014.

Syftet är att:
– Stärka innovationsmiljön för företagen, klustret och regionala samarbetspartners
– Bredda och fördjupa det strategiska nätverket regionalt och nationellt
– Utnyttja akademins kompetens i arbetet med företagens framtidsvision
– Knyta studenter till företagen i regionen

Målen är att:
– Ta fram en rapport med framtidsvision för utveckling av förarhytter
– Genomföra studentarbeten på Designhögskolan vid Umeå Universitet och vid Linnéuniversitetet
– Genomföra två workshops med företag, lärare och studenter.

Workshop 1 – vision framtidens förarhytter

Den 3-4 oktober hade vi workshop 1 med 11 designstudenter plus deras lärare från programmet Advanced Product Design vid Designhögskolan Umeå Universitet.

Första dagen viktes åt studiebesök för att studenterna skulle få möjlighet att börja lära känna företagen och deras behov och kunna klämma och känna på olika aktuella fordon. Vi startade med en ett besök på Rottne industri där Tobias Johansson och Roland Axelsson från Rottne samt Jonas Lindholm på Dasa presenterade sina företag och berättade om fordonen och en livlig diskussion och många frågor utbröt.

Därefter fick studenterna möjlighet att dokumentera och titta närmare på Dasas utrustning och Rottnes fordon där hugade även fick en åktur. Sedan fortsatte vi till Volvo CE i Braås där studenterna fick en genomgång av Volvo CE och fick veta hur de jobbar med produktutveckling. Även här fick studenterna möjlighet att studera fordon på nära håll.

Den andra dagen inleddes med två inspirationsseminarier, dels från Stefan Karlsson, Glafo – glasforskningsinstitutet som berättade om dagens möjligheter med transparent intelligens som kan infogas i glas. Han visade också youtubefilmen ”A day made of glass” som ger en bra bild av vad som kan eller snart kan göras.

Därefter tog Camilla Tonnqvist Palmertz och Tatiana Butovitsch Temm från Ampersand över och berättade om hur man med otraditionella ”glasögon” och mycket effektiva metoder utvecklat idéer för framtidens trånga utrymmen i bilar och båtar. Därefter berättade Hans Berntsson från Kärcher-Belos om sitt företag och efter det fick studenterna möjlighet att undersöka och köra ett av deras fordon. Dagen avslutades med en intensiv workshop med företagen och eleverna där man initierade processen med att ta fram visionen kring framtidens förarhytter.

Slutredovisning på Designhögskolan i Umeå 24 januari 2014

Den 24 januari gav de elva internationella studenterna på programmet ”Advanced Product Design” sin slutredovisning i projektet ”Förstudie – vision av framtidens förarhytter”.

Fredagen inleddes med en rundvandring i designhögskolans välutrustade verkstäder där studenterna ges möjlighet att både digitalt och fysiskt arbeta fram modeller. Efter rundvandringen fick varje student presentera sina förslag på förbättringar, slutsatser och erfarenheter av de fordonstyper de jobbat med under projektet.

När presentationerna genomförts visade studenterna fysiska konceptmodeller och planscher som de arbetat fram. Företagen fick då chansen att ”klämma och tjäna” samt ställa kompletterande frågor rörande de förslag som studenterna arbetat fram.

Finansiärer

Regionförbundet södra Småland och Tunga fordon

 

Ladda hem broschyren Framtidens arbetsmiljö i tunga fordon? här.

 

Collage från slutredovisning i Umeå.