Fogmaker International AB utvecklar, tillverkar och marknadsför fast monterade släcksystem med vattendimma under högtryck för motorrum. Vi är marknadsledande leverantör till bussar i Europa och har en expansiv utveckling inom arbetsmaskiner ovan och under jord. Våra produkter levereras till mer än 50 länder. Exportandelen >85%.

Hemsida: www.fogmaker.com

Lokalisering: Växjö