Dialoggrupp: Hydraulik

Dialoggrupp: Hydraulik – om hydraulikcertifiering

Under en längre tid har det funnits två parallella ”system” för certifiering och dessa håller nu på att slås samman till ett och vid detta tillfälle gav ARCC AB information om hur framtidens hydraulikcertifiering kommer att se ut. Dessutom informerades om det nyinträttade labbet för hydraulik.

Man tog upp frågor som:
– Vad innebär det att vara certifierad inom ämnet hydraulik?
– Hur kontrolleras och kvalitetssäkras denna utbildning?
– Var genomförs utbildningen?
– Hur lång tid tar det att skaffa sig certifiering?
– Vilka nivåer finns idag?
– Vilka nivåer kommer att finnas i framtiden?

Från dialoggrupp den 2 februari 2012 på ARCC i Ljungby.