Dialoggrupp: Elektronik

Dialoggrupp elektronik – funktionssäkerhet för fordon – grunderna i standard ISO 26262

Rolf Johansson från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut gick igenom grunderna i ”ISO 26262 Funktionssäkerhet – Vägfordon” som är en ny standard som beskriver hur man ska konstruera elektroniska och programmerbara säkerhetssystem i fordon.

Under dagen togs även frågor upp kring:
– Risker och programmerbara system
– Riskanalys och riskklassificering
– Säkerhetsbestämmelser