Dasa Control Systems är en stark partner för tillverkare av tunga fordon och mobila applikationer. Vi levererar kompletta lösningar för styrning, visualisering och telematik. Systemen baseras på standardprodukter som anpassas efter kundens behov. Våra kunder får kompetent stöd och god service under produkternas hela livscykel.

Hemsida: www.dasa.se

Lokalisering: Växjö