Alternativa bränslen

Den 23 maj 2013 hade vi bjudit in Rolf Willkrans, Director Environmeltal Affairs, AB Volvo och Hans Arvidsson, projektledare, SMP Svensk Maskinprovning till en dag kring alternativa bränslen.

Rolf berättade om fossilfria fordon, vad som behöver göras och vilka alternativ som finns. Han berättade också att World Energy Outlook räknar med att efterfrågan på flytande bränslen blir större än tillgången 2035 vilket gör det mycket angeläget att fylla på med alternativa lösningar. Problematiken kring mätning och deklaration av bränsleförbrukning när det gäller tunga fordon.

Hans belyste möjligheten till att göra dualfuelkonverteringar och gick igenom marknadsförutsättningarna för att göra detta för traktorer och de regler som finns. Han avrundade med att berätta om det pågående MEKA-projektet som ska utvärdera ett antal dualfuelkonverteringar.

Dagen avrundades med en livlig frågestund.