Teknifo AB är ett konsultföretag med inriktning på teknikinformation för små och medelstora företag i södra Sverige. Vi har kunder inom olika branscher, såsom anläggning, fordon, medicinteknik, skyddsutrustning mm. Under 35 år har vi framgångsrikt arbetat med teknisk information. Vi tänker ny teknik och modernt upplägg – alltid i framkant.

Hemsida: www.teknifo.se
Lokalisering: Huvudkontoret i Växjö och en filial i Ljungby