Alucrom AB (etablerat 1953) är idag Sveriges klart största rostskyddsentreprenör med verksamhet på 16 platser i Sverige & Polen. Vår kärnverksamhet är blästring & målning. För oss är konsten att ytbehandla både ett gammalt hantverk och en modern vetenskap som ständigt utvecklas. Sedan 1994 ingår vi i Midroc Europe.

Hemsida: www.alucrom.se

Lokalisering: Hässleholm