Verksamhetsexempel

Nedan ges några exempel från verksamheten i föreningen Tunga fordon de senaste åren.

 

Projekt

- SE Hinder - Sensorer för Hinderdetektion inom området arbetsmaskiner (VINNOVA)
- Intelligenta glas i förarhytter för ökad komfort och produktivitet (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
- Slutredovisning - Samverkansplattform för integration och automation av arbetsmaskiner (VINNOVA)
- Utveckling av värdekedjan och konkurrenskraften för arbetsmaskiner - UVKA (Regionförbundet södra
- Småland)
- Förstudie - vision av framtidens förarhytter (Regionförbundet södra Småland)
- Agendaprojektet (VINNOVA)
- Modell för leverantörsutveckling (VINNOVA)
- Leverantörsutveckling - Dynamik i småländska kluster - DISK (EU:s regionala strukturfondsprogram,
- Regionförbundet södra Småland, Linnéuniversitetet)
- Tunga fordon - minskad bränsleförbrukning och lägre emissioner med
- hybridteknologi (medlemsföretag, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Chalmers)
- Kranstyrning (medlemsföretag, Sparbanksstiftelsen Kronan)
- Robust IQ - Robusta Intelligenta Produkter (VINNOVA, Jönköpings tekniska högskola)
- Regionalt klusterprogram (Tillväxtverket, Ljungby kommun, medlemsföretag)
- Pilotprojekt Tunga fordon regionalt styrkeområde (VINNOVA)
- Beröringsfri diametermätning i skördare - utveckling av skräpreducerande skydd

 

Seminarier & utbildning

Seminarier genomförs som hel- eller halvdagar på de teman som medlemmarna prioriterar.
 

Några exempel:
- Hydraulikutbildning
- Alternativa bränslen
- Idéseminarium produktutveckling,design och formbestämning
- Temadag hybriddrivsystem
- Hybridisering
- FoU-seminarium - inspiration från design för rymdfarkoster med Umbilical Design
- Lönsamma affärer baserade på nya idéer - från förbrukning av ändliga, till förnybara, resurser

 

Dialoggrupper

Dialoggrupp är en metod som används för kunskapsutveckling. Man träffas i grupp kring ett tema, gärna i kombination med en föreläsning och/eller studiebesök. Därefter implementerar deltagarna den nya kunskapen i sina egna företag. Vi använder den här metoden för att snabbt ta till oss ny intressant kunskap eller diskutera gemensamma problem. 
 

Några exempel:
- Vibrationer
- Hydraulik
- Organisk ytbehandling
- Montering
- Emission
- Logistik
- Elektronik
- Hytter
- Produktionsutvecklingsprocesser
- Inköp
- Reservdelar/eftermarknad
- Lagerhantering

 

 Omvärldskontakter

- Connected Vehicle, USA.
- Västerbottendagarna, Skogstekniska klustret i Vindeln
- Centrum för Servicetekniker, Ljungby
- Studieresor till medlemsföretag för studenter på Linnéuniversitetet
- Information till olika organisationer om Tunga fordons arbetsätt
- Tunga fordon-stipendium för studenter vid Linnéuniversitetet
- Swedish-American Chambers of Commerce Entrepreneurial Days (fordonsutställning och mässa)
- The Nordic-German-Polish Cluster Excellence Conference
- IVAs kungliga teknikresa
- Framtid i Kronoberg - regionala rådet (Landshövding i Kronobergs län, Regionförbundet Södra Småland)