Referensgrupp Tunga fordons agendaprojekt

 

Anna Rydberg- JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Sektionschef Jordbruk

Jan Jacobson – SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Sektionschef, Programvara  

Per Tingskull - Dynapac
Manager, Product Portfolio, Design and Development

Håkan Bard – Linnéuniversitet
Tekn. dr. & ställföreträdande prefekt institutionen för teknik

Dan Pettersson - Cargotec
Produktlinjechef, Tunga truckar

Conny Larsson - SweSurf och Campus i12
Styrelseledamot SweSurf, Utbildningsledare Campus i12

Jonas Lindholm – DASA Control Systems
Utvecklingschef

Lars Carlsson – SEMCON
Technical Director Automotive R&D

Lars Johansson– Designhögskolan Umeå
Forskare och universitetslärare

Anders Grauers - Svenskt hybridfordonscentrum (SHC)
Fordonsforskare, Chalmers

Roland Axelsson – Rottne industri
Försäljningschef Export

Jan Unander - Telematics Valley
vd

Jörgen Sjöstrand VOLVO CE
Platschef VOLVO CE, Braås

Lennart Karlsson, Robotdalen
Internationalization Manager

Maria Hedblom, Skogstekniska klustret
vd

Hans Arvidsson, SMP Svensk Maskinprovning