Dialoggrupp elektronik - funktionssäkerhet för fordon – grunderna i standard ISO 26262

 

Rolf Johansson från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut gick igenom grunderna i "ISO 26262 Funktionssäkerhet - Vägfordon" som är en ny standard som beskriver hur man ska konstruera elektroniska och programmerbara säkerhetssystem i fordon. 

 

Under dagen togs även frågor upp kring:

- risker och programmerbara system

- riskanalys och riskklassificering

- säkerhetsbestämmelser