I södra Sverige finns föreningen Tunga fordon. Medlemmarna är världsledande tillverkare inom skogmaskiner, tung materialhantering och anläggningsmaskiner. Dessa fordon kännetecknas av tillverkning i små serier, avancerad teknik och en mycket hög grad av kundanpassning.

 

Tunga fordon bidrar till att stärka medlemsföretagens långsiktiga konkurrenskraft genom samverkan mellan företagen, samhälle och akademi.

 

Vi arbetar med innovativa forum för möten, dialog och samarbete mellan människor och företag. Processen skapar ett positivt klimat för samarbete och samverkan. Det leder till en snabb och effektiv teknik- och kunskapsöverföring samt strategiska forsknings- och utvecklingsprojekt.

 

Föreningen är en nyckelaktör för samverkan. Här möts de som påverkar framtidens tunga fordon internationellt. Medlemmarna driver utvecklingen framåt tillsammans med olika lärosäten, institut och företag.

 

Aktuellt

Rapport med behovsstudie och teknikkartläggning av arbetsmaskiner

Användning av arbetsmaskiner genererar betydande koldioxidutsläpp och lokala luftföroreningar. Genom att använda arbetsmaskiner med batterier och/eller bränsleceller istället för förbränningsmotorer, kan lokala luftföroreningar och klimatpåverkan reduceras. Elektrifieringen minskar dessutom problem med buller och vibrationer, vilket bidrar till en förbättrad arbets- och närmiljö.

Kundernas krav förändras och vissa beställare kommer i en relativt snar framtid endast att köpa nollemissionsfordon. Offentliga aktörer har en viktig roll för att driva omställningen till fossilbränslefria arbetsmaskiner.

Elektrifieringen går fort och gör att servicen på fordonen förändras. Val behöver göras mellan eldrift med batteri eller bränslecell. På marknaden finns båda versionerna på arbetsmaskiner. Rapporten ger en överblick över tillgänglig utrustning, men även vad som finns i prototyp- och demofas.

Både fortsatt teknisk utveckling och en ökad marknadsandel för emissionsfria fordon krävs för att kunna uppfylla framtida miljömål. För att lyckas krävs det att beställare och tillverkare möts.

Nu arbetar man vidare i en ny förstudie som handlar om att skapa nollemissionsbyggarbetsplatser genom att främja användning av utsläppsfria arbetsmaskiner.p

Rapporten ”The Blue Move for Green Economy - Behovsstudie och teknikkartläggning av arbetsmaskiner” kan du ladda ner här.

 

Nyhetsbrev sommaren 2018

Innehåll: Föreningsstämma, Norrhydro, Seminarium Additiv tillverkning i september, Nya medlemmar, Säkra maskiner, Blue Move, Inspirationsresa 31 maj. Ladda ner nyhetsbrevet här.

 

Extern slutrapport från projekt om Hinderdetektion

Inom projektet Maskinförmåga Hinderdetektion, SIGHT, har rapporten RISE report 2017 46 SIGHT summary 171128 publicerats.

 

Prenumerera på Tunga fordons nyhetsbrev
Fyra gånger om året publicerar vi ett nyhetsbrev med senaste nytt. Skicka in din e-postadress till oss så får du vårt nyhetsbrev framöver. Tidigare nyhetsbrev.

 

 

Kalender

 • 12
  Dec

  Styrelsemöte Centrum för Servicetekniker

  Ljungby, 10.00

 • 12
  Jan

  Dialoggrupp El – funktionsstandard 26262

  Växjö, 10.00

 • 30
  Jan

  Styrelsemöte Centrum för Servicetekniker

  Cargotec, Lidhult,10.00

 • 31
  Jan

  Skogtekniska klustret - Västerbottendagarna

  Grand Hotel, Stockholm
  Ladda hem programmet här.

 • 02
  Feb

  Dialoggrupp Hydraulik

  Ljungby, 9.00

 • 07
  Feb

  Forum för Klusterutveckling

  Malmö

 • 15
  Feb

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Gremo, 09.00-

 • 23
  Feb

  Nationella klusterkonferensen

  23-24 feb, Gävle

 • 05
  Mar

  Frukostmöte för handledare examensarbeten

  Linnéuniversitetet och GoTech inbjuder till seminarium om examensarbeten.

  Volvo CE, Braås, 8.30-10.15

  Läs mer i inbjudan här.

 • 10
  Apr

  Seminarium hybriddrivsystem

  Växjö, 9.30-15.30

  Programmet kan du läsa här.

 • 11
  Apr

  Styrelsemöte Centrum för Servicetekniker

  Plats: Garvaren, Ljungby

 • 18
  Apr

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Linnéuniversitetet, 09.00-

 • 23
  Apr

  Kurs hybridteknik Ricardo

  Plats: SP i Borås, kl 9.15-18.00

  Programmet kan du läsa här.

 • 26
  Apr

  Fördjupningsdag Elektronik

  Plats: Göteborg
  Fördjupningsdag - Elektronik i Tunga fordon IBC Euroforum

 • 02
  May

  Styrelsemöte Centrum för Servicetekniker

  Plats: Rottne Industri

 • 03
  May

  Dialoggrupp Hydraulik

  Plats: Ljungby, kl 9.30-15.00
  Innehåll: 
  - Mätinstrument och tillhörande utrustning för hydraulik
  - Tillståndskontroller av hydraulsystem

 • 07
  May

  SHC-dagen "Framtid på väg

  Plats: Volvohallen, Göteborg
  Om industrins och forskningens insatser inom el- och hybridfordonsområdet.
  Program

 • 15
  May

  Informationsmöte om strategiska forsknings- och innovationsagendor

  Plats: VINNOVA, Stockholm

 • 23
  May

  Workshop - Vägen till internationalisering

  Plats: VINNOVA, Stockholm
  Reglabs nätverk forum för klusterutveckling.

 • 01
  Jun

  Tunga fordons stipendieutdelning

  Plats: M-huset, Linnéuniversitetet, 10.00
  Utdelning Examen

 • 07
  Jun

  Examen Servicetekniker i Ljungby

  Plats: Garvaren, Ljungby, 13.00-15.00

 • 07
  Jun

  Styrelsemöte och stämma Centrum för Servicetekniker

  Plats: Garvaren, Ljungby, 10.00-

 • 08
  Jun

  Studiebesök Svensk Maskinprovning SMP i Alnarp

  Plats: Alnarp, 10.00-15.00

 • 20
  Jun

  Föreningsstämma Tunga fordon

  Plats: Rottne Industri, 09.30-
  Föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte

 • 12
  Jul

  Semesterstängt Tunga fordon

  13 juli till den 8 augusti har Tunga fordon semesterstängt.

 • 05
  Sep

  Kick-off Agendaprojektet

  Plats: VINNOVA, Stockholm
  Läs mer om Agendaprojektet här.

 • 18
  Sep

  Dialoggrupp ytbehandling

  Plats: Swerea IVF, Mölndal, kl: 11-15

 • 26
  Sep

  Dialoggrupp hydraulik

  Plats: SP Maskiner i Ljungby, kl: 09.30-15

 • 27
  Sep

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Karlskrona, tid: 09.30-

 • 28
  Sep

  Startmöte Skogforsks agendaprojekt

  Plats: Novapark, Knivsta
  Läs mer om Agendaprojektet här.

 • 03
  Oct

  Besök Umeå universitet & Skogstekniska klustret i Vindeln

  Plats: Umeå

 • 04
  Oct

  Företagsbesök Cargotec

  Projekt "Modell för leverantörsutveckling"

   

 • 04
  Oct

  Projektstart leverantörsutvecklingsprojektet

  Plats: Cargotec, Lidhult

 • 10
  Oct

  Idéseminarium projektutveckling design

  Plats: CampusI12 / Swesurf, Eksjö, tid: 10-15

 • 12
  Oct

  Företagsbesök Volvo CE

  Projekt "Modell för leverantörsutveckling"

 • 15
  Oct

  Besök JTI & Skogforsk

  Plats: Uppsala

 • 16
  Oct

  Besök Semcon

  Plats: Göteborg

 • 29
  Oct

  Besök Connected Vehicle

  29/10-2/11

 • 30
  Oct

  Företagsbesök Växjöfabriken

  Projekt "Modell för leverantörsutveckling"

 • 06
  Nov

  Företagsbesök Hordagruppen

  Projekt "Modell för leverantörsutveckling"

 • 08
  Nov

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: VOLVO CE i Braås, tid: 09.30-

 • 09
  Nov

  Besök SKB

  Plats: Oskarshamn
  Tid: 09.00-16.00

 • 22
  Nov

  Workshop 1 telematik

  Plats: Vidéum Science Park, Växjö
  Tid: 10.00-14.30

 • 23
  Nov

  Besök Väderstadsverken

  Plats: Väderstad

 • 27
  Nov

  Företagsbesök Wipro

  Projekt "Modell för leverantörsutveckling"

 • 27
  Nov

  Företagsbesök Henjo

  Projekt "Modell för leverantörsutveckling"

 • 28
  Nov

  Uppföljning Agendaprojektet

  Plats: VINNOVA, Stockholm

 • 29
  Nov

  Dialoggrupp ytbehandling

  Plats: Braås

 • 03
  Dec

  Styrgruppsmöte Skogforsks agendaprojekt

  Plats: Uppsala

 • 05
  Dec

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Dasa, tid: 09.30-

 • 05
  Dec

  Dialoggrupp hydraulik

  Plats: Volvo Braås

 • 20
  Dec

  Agendaprojektet

  Besök Örebro universitet

 • 09
  Jan

  Företagsbesök Växjöfabriken

  Plats: Växjö

 • 10
  Jan

  Uppstartsmöte hydraulikhybridiseringsprojekt

  Plats: Rottne

 • 14
  Jan

  Besök EV/HEV-mässa

  Plats: Tokyo, Japan
  Tid: 14-18 januari

 • 17
  Jan

  Idéseminarium produktutveckling design

  Plats: Gremo, Ätran

  Tid: 10-ca 15

 • 24
  Jan

  Västerbottendagarna med Skogstekniska klustret

  Tema: Kluster, kompetens och konkurrenskraft

  Plats: Stockholm

  Läs mer här.

 • 24
  Jan

  Temadag Säkra batterier

  Plats: SP Borås
  Tid: 9.30-16.30
  Anmälan och program på www.sp.se/conf

 • 11
  Feb

  Besök Fogmaker

  Plats: Växjö

 • 12
  Feb

  Informationsmöte om strategiskt innovationsprogram

  Plats: VINNOVA, Stockholm

 • 14
  Feb

  Pilotstudie 1 - modell för underleverantörsutveckling

  Plats: Växjöfabriken

 • 14
  Feb

  Avslutning Skogforsks agendaprojekt

  Plats: Uppsala

 • 14
  Feb

  Dialoggrupp ytbehandling

  Plats: Volvo bussar, Borås

 • 18
  Feb

  Uppstartsmöte projekt hydraulikeffektivisering

  Plats: Rottne Industri

 • 21
  Feb

  Förberedande workshop framtidens hytter

  Plats: Växjö

  Tid: 10.00 - ca 15.00

 • 28
  Feb

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Semcon, Växjö

 • 05
  Mar

  Informationsmöte VINNOVA

  Utlysningen Strategiska Innovationsområden (SIO)

 • 06
  Mar

  Dialoggrupp hydraulik

  Plats: Ljungby maskin

 • 08
  Mar

  Pilotstudie 2 - Testmodell för leverantörsutvärdering

  Plats: Jitech, Tingsryd

 • 12
  Mar

  Workshop erfarenheter från jordbruket

  Plats: Vidéum, Växjö

 • 27
  Mar

  Linnaeus Technical Center

  Diskussion samarbetsmöjligheter.

 • 18
  Apr

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Cargotec Lidhult

 • 23
  Apr

  Elektronik i fordon

  Plats: Göteborg Tid: 23-24 april

  Läs inbjudan och program här.

 • 24
  Apr

  Branchdag produktutveckling

  Plats: Eksjö, Tema: upplevelse
  Läs inbjudan och program här.

 • 15
  May

  Seminarium modell för leverantörsutvärdering

  Plats: Ljungby

  Tid: 14-16

  Läs inbjudan med programmet här. Anmäl dig här senast den 13 maj.

 • 16
  May

  Dialoggrup ytbehandling

  Besök IKEA:s testlabb

  Plats: Älmhult

  Du kan ladda hem inbjudan här. Anmäl dig här senast 10 maj.

 • 22
  May

  Besök Kalmar motor

  Plats: Kalmar

 • 23
  May

  Seminarium natur-/biogasfordon

  Plats: Växjö
  Tid: 10.00-c 15.30
  Läs inbjudan med programmet här. Anmäl dig här senast den 17 maj.

 • 05
  Jun

  ElmiaWood - internationell skogsmässa

  Plats: Jönköping

  Deltagande av Tunga fordonsföretag.

 • 13
  Jun

  Dialoggrupp hydraulik

  Plats: Lidhult
  Tid: 9-15
  Du kan ladda hem inbjudan här. Anmäl dig här senast 3 juni.

 • 26
  Jun

  Årsstämma Tunga fordon

  Plats: Linnéuniversitetet, Växjö

 • 05
  Sep

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Volvo CE, Braås
  Tid: 9.30
   

 • 17
  Sep

  Kick-off-workshop för dialoggrupp vibrationer

  Plats: Växjö
  Ladda hem programmet här.
   

 • 02
  Oct

  VINNOVA-konferens strategiska innovationsområden

  Tunga fordon ställer ut agendaprojektet "Nationell samling för arbetsmaskiner". Programmet hittar du här.

  Plats: Stockholm + webbsändning

 • 03
  Oct

  Workshop 1 - framtidens hytter

  3-4 oktober

 • 08
  Oct

  Dialoggrupp ytbehandling

  Plats: SP, Borås
  Programmet kan du läsa här.

 • 10
  Oct

  Seminarium emissioner och miljö

  Plats: Växjö
  Tid: 9.30 - c 15
  Ladda hem programmet här.

 • 24
  Oct

  Workshop Energieffektivisering

  Plats: Sal Glasriket, Videums konferenscenter, P G Vejdes väg 29, Växjö
  Tid: 9.30 - ca 15.30
  Läs inbjudan och programmet här.

 • 25
  Oct

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Fogmaker, Växjö
  Tid: 9.30

 • 05
  Nov

  Seminariedag om fordonsbränder

  Plats: Borås
  Program och anmälan här:

 • 05
  Nov

  Dialoggrupp Hydraulik

  Plats: Rottne Industri

  Tid: 9-15

  Ladda hem programmet här.

 • 07
  Nov

  Kursdag i brandutredningsmetodik vid fordonsbrand

  Plats: Borås
  Program och anmälan här.

  Då kursen den 4:e och 6:e november är fulltecknad har man satt in en extra kursdag den 7:e november.

 • 19
  Nov

  Dialoggrupp vibrationer

  Tid: 9.30-c 15.30
  Plats: Rottne Industri
  Gäst: CVK - Center for Vibration Comfort
  Ladda hem programmet här.

 • 05
  Dec

  Redovisning hyttdesign 2

 • 06
  Dec

  Redovisning hyttdesign 2

 • 11
  Dec

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Semcon, Växjö
  Tid: 9.30

 • 12
  Dec

  LMS Seminar - How to do Modal Analysis & Test

  Plats: Linnéuniversitetet, Växjö
  Tid: 9-15.30
  Läs programmet här.

 • 19
  Dec

  Redovisning hyttdesign 3

 • 24
  Jan

  Slutredovisning designdelen framtidens hytter

  Plats: Umeå

 • 29
  Jan

  Skogens dag

  Plats: Grand hotell, Stockholm
  Tid: kl. 10.30-21.30
  Ladda hem programmet här.

 • 04
  Feb

  VINNOVA SIO

  Plats: VINNOVA
  Möte för dem som gått vidare inom strategiska innovationsområden.

 • 05
  Feb

  Dialoggrupp hydraulik

  Plats: SP Maskiner, Ljungby
  Tid: 9-15.30
  Ladda hem programmet här.

 • 12
  Feb

  Hyttdag

  Plats: Vidéum, Växjö
  Tid: 9-15.30
  Ladda hem programmet här.

 • 27
  Feb

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Kärcher Belos, Tranås
  Tid: 9.30-

 • 12
  Mar

  Tunga fordon besöker Brasilien

  Tunga fordon besöker Brasilien inom projektet UVKA den 12-18 Mars. Läs mer om projektet här.

 • 19
  Mar

  Workshop Energieffektivisering

  Plats: Växjö
  Tid: 9.45-16
  Läs inbjudan här.
   

 • 31
  Mar

  Temadagar kring säkra och tillförlitliga e-fordon

  Plats: Borås
  31 mars, tema EMC/EMF
  1 april, tema Säkra batterier
  Ladda hem inbjudan med program här.

 • 15
  Apr

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: SP, Borås
  Tid: 9.30-

 • 28
  Apr

  Intervju om SIO-ansökan Arbetsmaskiner

  Plats: VINNOVA, Stockholm

 • 13
  May

  Dialoggrupp hydraulik

  Plats: Vidéum, Växjö
  Tid: 9-14.30
  Programmet hittar du här.
   

 • 15
  May

  Ytor, så mycket mer

  Plats: Eksjö, Campusi12
  Program och anmälan här.

 • 26
  May

  Besök på Sabanci University

  Plats: Istanbul

 • 27
  May

  Besök på Hidromek

  Plats: Ankara
  Möte med Konsulatet, Handelskammaren och Business Sweden

   

 • 04
  Jun

  Hyttdag

  Plats: Linnéuniversitetet, Växjö

  Ladda hem inbjudan här.

 • 12
  Jun

  Föreningsstämma + konstituerande styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Ljungby

  Tid: 9.30-

 • 11
  Aug

  Tillbaka från semestern

  Tunga fordon är tillbaka från semestern.

 • 05
  Sep

  Seminarium Strategisk kompetensutveckling

  Plats: Sigarth i Hillerstorp
  Tid: 9-12

 • 23
  Sep

  Dialoggrupp Hydraulik

  Plats: Videum konferenscentrum, Växjö
  Tid: 09.00-14.30
  Ladda hem inbjudan med agenda här.

 • 30
  Sep

  Seminarium Riskmanagement/ProcessFMEA

  Plats: Volvo CE i Braås

 • 30
  Sep

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Volvo Braås

 • 17
  Oct

  Mässa Mondial mobil

  Tunga fordon besöker mässan Mondial mobil 17-19 oktober i Paris.

 • 06
  Nov

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Villa Gransholm
  Starttid: 9.30

 • 07
  Nov

  Seminarium Strategisk kompetensutveckling

  Plats: Sigarth i Hillerstorp
  Tid: 9-12

 • 13
  Nov

  Lean-seminarium Konkurrenskraft och tillväxt i Småland

  Plats: Rottne Industri AB, Rottne
  Tid: 13-17
  Ladda hem inbjudan och program här.

 • 25
  Nov

  Workshop inför projekt: ”Innovativ Grön Hydraulik"

  Plats: Videum, Växjö
  Tid: 9-16
  Ladda ner inbjudan och program här.

 • 27
  Nov

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Avalon, Växjö

 • 02
  Dec

  Dialoggrupp Hydraulik

  Plats: Kärcher-Belos i Tranås
  Tid: 10-15
  Ladda hem inbjudan och program här.

 • 03
  Dec

  Kick-off SIAA-projektet

  Plats: Clarion konferens, Arlanda
  Tid: 9-15

 • 04
  Dec

  Seminarium leverantörsutveckling

  Plats: Öjaby Herrgård, Växjö
  Tid: 9.30 - 15.40
  Läs inbjudan och programmet här.

 • 11
  Dec

  Besök på Automated Vehicle Institute

  Föreningen Tunga fordon besöker Automated Vehicle institute och deltar i Florida Automated Vehicles Summit  den 11-17 december. Besöket ingår som en del i SIAA-projektet.

 • 05
  Mar

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Rottne Industri
  Tid: 9.30

 • 15
  Apr

  Företagsmöte med Institutet för tillämpad Hydraulik

  Plats: Videum, Växjö
  Tid: 15-16 april
   

 • 04
  May

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Linnéuniversitetet
  Tid: 9.30

 • 20
  May

  Slutredovisning i SIAA - Samverkansplattform för integration och automation av arbetsmaskiner

  Tid: 10.00-15.00
  Plats: Rum Barcelona, Clarion Hotel Arlanda

  Programmet hittar du här.

 • 03
  Jun

  Internet of Things-seminarium

  Tid: 10.00-16.00
  Plats: Öjaby Herrgård, Växjö
  Läs inbjudan och program här.
   

 • 15
  Jun

  Dialoggrupp Hydraulik

  Tid: 10-14.30
  Plats: Binol Västra Kajen, Karlshamn

  Studiebesök Binol (fd AAK) i Karlshamn
  Läs inbjudan och programmet här.

 • 16
  Jun

  Föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte

  Plats: Kalmar Industries i Lidhult
  Tid: 9.30

 • 10
  Aug

  Tunga fordon tillbaka från semestern

 • 17
  Aug

  Grundkurs i hydraulik med möjlighet till certifiering, 4 dagar

  Tid: måndag 17/8 - torsdag 20/8
  Plats: Cargotec Sweden, Lidhult

 • 16
  Sep

  Styrelsemöte Tunga fordon

 • 22
  Sep

  Workshop Internet of Things

  Tid: 9.30-15.30
  Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta

  Ladda hem inbjudan här.

 • 14
  Oct

  Seminarium Emission och miljö

  Tid: 09:30-15:00
  Plats: Evedals värdshus

  Ladda hem inbjudan här.

 • 02
  Nov

  Introducerande hydraulik, 2,5 dagar

  Tid: måndag 2/11- onsdag 4/11
  Plats: Dasa Control Systems, Växjö

 • 05
  Nov

  Säkerhet i Hydraulik

  Plats: Dasa Control Systems, Växjö

 • 09
  Nov

  Hydraulikutbildning Grundkurs 1, 4 dagar

  Datum: 9-12 november
  Plats: Volvo CE, Braås

 • 12
  Nov

  Energieffektivisering av Arbetsmaskiner; kompetensutveckling

  Tid: 10:00-14:30
  Plats: Campus Helsingborg/Helsingborgs hamn

  Ladda ner program och inbjudan här.

 • 18
  Nov

  Studiebesök Husqvarna

  Tid: 10.00-14.30
  Plats: Husqvarna Manufacturing, Drottninggatan 2, Husqvarna

  Ladda hem inbjudan här.

 • 24
  Nov

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Tid: 09.30
  Plats: Tunga fordon,
  Sandvägen 2, Växjö

 • 25
  Nov

  Introducerande hydraulik + schemaläsning, 2,5 dagar

  Datum: 25-27 november
  Plats: Cargotec Sweden, Lidhult

 • 26
  Jan

  Seminarium Ytbehandling

  Plats: Volvo i Braås
  Tid: 9.30-15.00
  Ladda hem inbjudan och programmet här.

 • 08
  Feb

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Ljungby
  Tid: 9.30

 • 02
  Mar

  SP-dag Transport

  Från fossilberoende bilar och lastbilar till cyklar, nya drivmedel och uppkopplade fordon. Anmälan och program hittar du här.

  Tid: 12-16
  Plats: Elite Hotel Ideon, Lund

 • 09
  Mar

  SP-dag Industri 4.0

  Industri 4.0 – även kallat den fjärde industriella revolutionen – är på framfart i Europa och övriga världen. Program och anmälan hittar du här.

  Tid: 8.30-13
  Plats: Lindholmen Conference Centre, Göteborg

 • 07
  Apr

  Digitalization and Industry 4.0

  Tid: 7-8 april
  Plats: Göteborg

  2-dagars utbildning i Digitalization and Industry 4.0. Mer information och anmälan här.

 • 08
  Apr

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Tid: 10.00
  Plats: Konecranes Lifttrucks, Markaryd

 • 27
  Apr

  Smarta fabriker – Industri 4.0

  Tid: 09:15
  Plats: Filmstaden Växjö – sal 1

  Föreläsning på Digitala veckan. Läs mer här.

 • 11
  May

  IT-säkerhet och juridik

  Tid: 9-12
  Plats: Centrum för Informationslogistik CIL, Garvaren Ljungby
  Läs mer om programmet här.

 • 26
  May

  Seminarium förarmiljö

  Plats: Sal Ericsson, Videum Science Park, Framtidsvägen, Växjö
  Tid: 9.00-15.30
  Anmälan och program här.

 • 02
  Jun

  Tunga fordon-dag

  Plats: Rottne Industri
  Tid: 9.30
  Föreningsstämma, förmiddag med presentationer och efterföljande konstituerande möte. Program för dagen kan du ladda ner här.

   

 • 21
  Jun

  Batteridag

  Plats: Hjortseryd
  Tid: 10-15
  Information om anmälan och program laddar du hem här.
   

 • 15
  Aug

  Tillbaka från semestern

 • 29
  Aug

  Grundutbildning hydraulik 29/8-1/9

  Plats: SP Maskiner, Ljungby

 • 08
  Sep

  Lastfordongruppen bjuder in till HV-dag

  Plats: Teknikföretagen,Storgatan 5, Stockholm
  Tid: 10-16
  En heldag om hydraulvätskor i yrkesfordon & maskiner. Program och anmälan här.
   

 • 08
  Sep

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Dasa Control Systems
  Tid:9.30-

 • 14
  Oct

  Kick-off SIGHT

  Plats: Eskilstuna
  Tid: 10.00-14.00

 • 20
  Oct

  Visning av SPs batteritestcenter

  Plats: SP, Brinellgatan 4, Borås
  Tid: 9.30-15.30
  Program och anmälan hittar du här
  .

 • 26
  Oct

  Seminariedag Däck

  Plats: Ljungby Maskin
  Tid: 09.00-15.00
  Läs mer om program och anmälan här.

 • 15
  Nov

  Seminariedag förarmiljö

  Plats: Volvo CE, Braås
  Tid: 09:30 -15:30
  Program och anmälan här.

 • 25
  Nov

  Nollemissionsseminarium

  Plats: Hotell Lundia, Lund
  Tid: 09.00-12.00

 • 25
  Nov

  Styrelse- och strategimöte Tunga fordon

  Plats: Volvo CE, Braås
  Tid: 9.30-

 • 08
  Dec

  Big Datakonferens i Kalmar

  Plats: Kalmarsalen, Kalmar
  Tid: 9.30-16.30
  Mer info. och anmälningslänk här.

 • 16
  Jan

  HR-möte

  Plats: Sandvägen 2, Växjö
  Tid: 13-15

 • 01
  Feb

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Semcon
  Tid: 9.30

 • 13
  Mar

  Seminarium Energilagring och drift på hållbara sätt

  Plats: Företagscenter i Småland, Högsbyvägen 3, Växjö
  Tid: 9.30-15.15
  Inbjudan och program hittar du här.

 • 31
  Mar

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Linnéuniversitetet
  Tid: 9.30

 • 12
  Apr

  Träff HR-gruppen i Växjö

  Plats: Konferensrum Bolinder, Framtidsvägen 12 i Växjö

 • 27
  Apr

  Dag om digitalisering i Växjö

  Plats: Linnéuniversitetet, hus K, sal Weber
  Tid: 9.15-15.00

  Program och anmälan hittar du här här.

 • 01
  Jun

  Seminarium digitalisering och digital transformation

  Plats: Linnéuniversitetet, sal Linné, H-huset, Växjö, samt via webben
  Tid: 16-18
  Program och anmälan hittar du här.

 • 16
  Jun

  Föreningsstämma Tunga fordon

  Plats: Ryssbygymnasiet
  Tid: 9.30 Föreningsstämma 10.00 Fyra presentationer
  12.00 Lunch
  Dagordning och presentationer

 • 16
  Jun

  Konstituerande styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: Ryssbygymnasiet
  Tid: 13.00

 • 21
  Jun

  Workshop patentfrågor

  Plats: Awapatent, World Trade Center, Växjö
  TId: 8.30-12.30

 • 25
  Aug

  Workshop digitalisering av leverantörskedjor

 • 28
  Aug

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Plats: SP Maskiner, Ljungby
  TId: 9.30-

 • 29
  Aug

  Dialoggrupp eftermarknad

  Plats: Ljungby Maskin, Ringvägen 10, Ljungby
  Tid: 9-13

 • 28
  Sep

  HR-gruppen - tema: hållbar arbetsplats

  Tid: 13-16
  Plats: Fogmaker, Sandvägen 4, Växjö
   

 • 03
  Oct

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Tid: 9.30-
  Plats: Dasa Control Systems, Växjö

 • 24
  Nov

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Tid: 9.30-
  Plats: RISE, Borås

 • 15
  Dec

  Vätgasdag; Utbildning och B2B

  Tid: 9.30-15.30
  Plats: Malmö
  Program och inbjudan hittar du här.

 • 25
  Jan

  Dialoggrupp Eftermarknad

  Plats: Gremo

 • 29
  Jan

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Tid: 9.30-
  Plats: Ljungby kommun

 • 09
  Mar

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Tid: 12.00-
  Plats: Konecranes Lifttrucks, Markaryd

 • 22
  Mar

  Säkra maskiner

  Tid: 10.00-15.30
  Plats: Alnarp
  Program och anmälan hittar du här.

 • 16
  May

  Möte Energibesparing

  Tid: 9.30-13.00 (inkl lunch)
  Plats: SP Maskiner, Ringvägen 5, Ljungby
  Program och anmälan hittar du här.

 • 23
  May

  Fokusdag för beräkning och simulering av tunga konstruktioner

  Tid: 09.30-15.00
  Plats: Videum konferens, Växjö
  Program och inbjudan hittar du här.

 • 31
  May

  Studieresa Powercell/Hans-Olof Nilsson

  Tid: 10.00-15.30
  Program och anmälan.

 • 08
  Jun

  Tunga fordons dag: Styrelsemöte, föredrag, Konstituerande möte

  Tid: 9.30
  Plats: Volvo CE, Braås
  Program och anmälan hittar du här.

 • 23
  Aug

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Tid: 9.30
  Plats: ÅF i Växjö

 • 04
  Sep

  Additiv tillverkning för serieproduktion

  Tid: 9.30-15.30
  Plats: sal Hb220 på HLK (Högskolan för lärande och kommunikation), Jönköping University
  Program och anmälan hittar du här.

 • 15
  Nov

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Tid: 9.30

 • 23
  Jan

  Seminarium Big Data/AI

  Plats: Linnéuniversitetet, Växjö

 • 28
  Jan

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Tid: 9.30

 • 31
  Jan

  Studiebesök Scania Södertälje

 • 07
  Feb

  Batteriseminarium

  Plats: Husqvarna

 • 02
  Apr

  Styrelsemöte Tunga fordon

  Tid: 9.30

 • 18
  Jun

  Tunga fordons dag

  Plats: Kalmar Innovation Centre, Ljungby